Devlet Konukevi

Devlet Konuk Evleri, ülkemize resmî ziyaretlerde bulunan yabancı kişilerin ve heyetlerin konaklama ve ağırlanmasını; Dışişleri Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsil, ağırlama, tören ve tanıtma faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Kimler Misafir edilir:

Devlet Konuk Evleri'nde sadece Devlet ve Hükümet Başkanları, Parlamento Başkanları ve heyetleri, Genel Kurmay Başkanları, Yüksek Yargı Organları Başkanları ve heyetleri, Bakanlar ve Müsteşarlar, Kuvvet Komutanları, sayılan Başkanların Yardımcıları, Uluslararası Kuruluşların Başkanları ve Yardımcıları, Yabancı Vali ve Belediye Başkanları ile heyet hâlinde gelinmesi durumunda yukarıdaki kişilere refakat edecek üyeler konaklama için misafir edilebilir ve ağırlanabilir. Ayrıca, bakanlıkça gerekli görülen hâllerde diğer kişiler de ağırlanabilir.

Kimler Yararlanabilir:

Devlet Konuk Evleri’nin konaklama ve ağırlama imkânlarını kullanacak kuruluşlar Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M. Başkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'dır. 4‘üncü maddede belirlenen yabancı, resmi zevat ve heyetleri ağırlamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakanlığa bağlı Müstakil Müsteşarlar, Bakanlık Müsteşarları, Kuvvet Komutanları ile Konuk Evleri'nin bulunduğu ilin Valisi ve Belediye Başkanı da bu imkânları kullanabilir. Devlet Konuk Evleri, münhasıran ağırlama maksatları için, Türkiye'de mukim diplomatik misyon şefleri ve yardımcıları tarafından da kullanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlığın uygun göreceği dernek, vakıf, oda gibi tüzel ve gerçek kişiler yabancı konuklarını ağırlamak, kuruluş ya da özel günlerini kutlamak için Konuk Evleri imkânlarından yararlanabilir. Konuk Evleri'nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşlar bu hizmetlerin bedelini işletmeye öderler. Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevleri ile ilgili olarak, gerekli gördükleri hâllerde Devlet Konuk Evleri’ni ağırlama maksadıyla kullanabilirler.

İletişim:

0 212 463 77 77 / 1342